Pratbubblor

Utmattningssyndrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Lättirriterad, orolig, nedstämd, försämrat minne, koncentrationssvårigheter, svårt att somna, energilöshet, trötthet som är svår att vila bort, utmattning, hjärtklappning, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck, värk, ljudkänslighet, yrsel, förvirring är vanliga symptom för utmattningssyndrom OCH allmänna miljökänsligheter som MCS, Multiple Chemical Sensitivity.

Orsaken kan alltså vara mögel eller kemikalier som parfymer, parfymerade produkter (tvättmedel, sköljmedel, deo, tvål, hudkräm, städprodukter, hårstylingprodukter och rakprodukter), kemikalier i nya möbler och ny elektronik, målarfärg, doftljus, avgaser, vedeldning, tobaksrök och elektromagnetiska fält.

 

Bihåleinflammation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En studie visar att 96% av alla kroniska bihåleinflammationer beror på mögel:

http://www.sciencedaily.com/releases/1999/09/990910080344.htm. Att ha återkommande bihåleinflammationer och värk i bihålorna kan vara en indikation på att man bor eller arbet ar i ett sjukt hus.
Astma

 

 

 

 

 

 

 

 

Personer som vistas i fuktskadade byggnader får ofta astmaliknande symptom. Om man fortsatt exponeras för dessa miljöer riskerar man att utveckla astma. Har man redan astma är det också klarlagt att mögelsporer förvärrar astman. Kemiska emissioner från till exempel plastmattor, nya möbler och ny elektronik är också vanliga astma-triggers.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00420-011-0677-9

http://medicalxpress.com/news/2013-08-pathway-asthma-toll-like-receptor.html

 

ME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME, Myalgic Encephalomyelitis, är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig, svårt funktionsnedsättande utmattning i kombination med en rad andra symtom.

I en studie hittade man mycotoxiner (mögelgifter) hos 93% av alla patienter med ME (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705282/) Det skulle kunna förklara varför symptom vid ME är identiska med de vid MCS och sjuka hus-syndrom (SBS, Sick Building Syndrome).

 

Näsblod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkommande besvär med näsblod är ett mycket typiskt symptom av sjuka hus.

 

Matallergier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn är särskilt utsatta. Att koppla matkänsligheter till boende eller vistelse på förskola kanske inte är det första man gör. Men bland familjer och barn som vistas i sjuka hus är känslighet för olika typer av livsmedel väldigt vanligt. Ofta ser vi multiallergier hos barn.

 

Beteendestörningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en analys som gjordes i Norge nyligen hittades ämnen i parfymer som kan ge ADHD-liknande symptom. Men även barn som vistas i sjuka hus verkar påfallande ofta uppvisa beteendestörningar. Hyperaktivitet är också ett symptom vid MCS, Multiple Chemical Sensitivity/kemisk intolerans då man exponeras för mögel och kemikalier såsom parfymerade produkter eller emissioner från byggnadsmaterial.

Tänk på att parfymer kan finnas i tvättmedel, sköljmedel, deo, tvål, hudkräm, hårstylingprodukter, rakprodukter och städmedel!

http://www.forbrukerradet.no/…/unders%C3%B8kel…/barneparfyme

 

Koncentrationssvårigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrationssvårigheter är ett vanligt symptom av antingen kemikalierna i parfymerade produkter, mögel eller kemiska emissioner från byggnadsmaterial t ex. Det kan göra att det blir svårt att tänka och lösa enkla uppgifter.