Behandlingsmetoder och Rehabilitering

I dagsläget finns det inga godkända behandlingsmetoder. Den vanligaste rekommendationen är att hålla sig borta från det som gör en sjuk. Detta är naturligtvis i alla lägen den första och främsta åtgärden man måste göra. Hemmet måste vara en fristad men även arbetsplats/skola i möjligaste mån.

Vi vill ändå ta upp alternativ som av medlemmar upplevs ge god effekt alternativt lindring.

IR Bastu (Far Infrared Sauna)

Den här texten av Doktor Sarah Myhill tycker vi sammanfattar det hela bra. Fritt översatt;

Vi har nyligen sett en rad mycket grundliga medicinska studier som har tittat på den kemiska belastningen i vår miljö och våra kroppar. Vi utsätts alltmer för en mängd nya kemikalier. Under de senaste femtio åren har det uppskattats att 5 miljoner nya kemikalier har skapats av människan, varav ca 75 000 är vardagsprodukter vi använder regelbundet, varav mindre än 10% har genomgått någon sorts toxicitetstest. Dessa kemikalier finns nu representerade överallt i miljön och absorberas via livsmedel, vatten, vid inandning och genom vårt skinn. Många av dem är mycket fettlösliga och bioackumuleras (lagras länge) i våra kroppar. Det blir väldigt tydligt att den inre miljön i våra kroppar återspeglar vår yttre miljö. Dessutom ökar den kemiska belastningen för varje år som går eftersom vi är överst i näringskedjan och lever länge. Studier som utförts av Världsnaturfonden och andra vetenskapliga organ visar att vi alla bär på en hög beastning av kemikalier. De är närvarande i vårt fett i mg/kg, finns kvar i många år och effekterna är oförutsägbara. De flesta av dessa kemikalier är kända gifter som orsakar cancer, fosterskador, skador på nerver, immunsystem, lever och benmärg mm. Dessutom vet vi nu att cocktaileffekten av kemikalier har betydligt allvarligare effekter än enstaka kemikalier var och en för sig. Låga doser av kemikalier kan vara mycket mer giftigt än vi någonsin trott, delvis på grund av att många av dem härmar våra egna hormoner och därmed stör den känsliga hormonella balansen inom oss alla.

Jag drar slutsatsen att alla bör genomgå regelbunden detox – även personer som är friska. Eftersom vi alla lever i en sådan förorenad värld, bör vi förmodligen basta en gång i veckan bara för att förbli friska! Vi bär alla på en kemisk belastning på grund av vår förorenade miljö – det går inte undvika. Men vi kan försöka hålla ner den genom att undvika kemikalier så långt det är möjligt, detoxing med bra kosttillskott samt genom uppvärmning. Att basta kan orsaka svettning, men det är inte nödvändigt att svettas för att bastning skall vara effektivt. Bara att värma upp sig är tillräckligt för att ”koka av” flyktiga föreningar till ytan av huden, som sedan sköljs bort.

Vid Multiple Chemical Sensitivity (MCS), utlöses sjukdomen oftast av en akut exponering av kemikalier som bekämpningsmedel, flyktiga organiska föreningar, tungmetaller, giftiga gaser (kolmonoxid, NOX, SOX) osv. Nu misstänker jag att många patienter med CFS (Chronic Fatigue Syndrome) och MCS inte bara reagerar på kemikalier utanför kroppen, utan även på kemikalier i sitt eget kroppsfett. Om de kan minska dessa kemikalier, kan de också minska sin egen känslighet och tolerera oavsiktliga exponeringar mot kemikalier när de vistas utanför sin egna säkra miljö.

Kemikalier avgiftas i levern (och detta underlättas av näringstillskott – se min näringstillskott sida); de kan också utsöndras direkt genom huden och genom utandning. Dessa utsöndringar uppstår när kroppen blir varm och kemikalier frisläpps och passerar ut genom svettet. Det mest fysiologiska sättet att göra detta är genom träning, men många av mina patienter är inte tillräckligt friska för att träna.

Erkända metoder för avgiftning inkluderar bastu, turkiska bad och spa behandlingar, och jag rekommenderar alla dessa behandlingar till mina patienter. Problemet är dock att de inte bara värmer upp huden och underhudsfettet, utan hela kroppen värms upp. Detta innebär att kemikalier frigörs från fettet (som till stor del ligger under huden), och som när de når ut i blodet kan orsaka akut förgiftning. Många av mina patienter tål därför inte dessa terapier. Dessutom tål många ME patienter inte värme eftersom detta ökar påfrestningarna på hjärtat.

Det var därför jag blev särskilt intresserad av en ny teknik som beskrivs i Dr Sherry Rogers bok ”Detoxify or Die”. Hon förespråkar en teknik som kallas ”Far Infrared sauna”. Infraröda strålar utgör den främsta energikälla som kommer från solen och det är de som värmer upp vår hud när vi sitter i direkt solsken. Strålarna tränger in flera centimeter genom huden och värmer upp underhudsfettet. Om huden får tillräckligt med sol, svettas den, kemikalier från underhudsfettet frigörs och passerar ut med svett. Solen gör detta utan att öka kroppstemperaturen (även om du ligger i solen tillräckligt länge kommer temperaturen så småningom stiga;) och kemikalier kan frigöras och utsöndras utan att orsaka förgiftning. Dr Rogers beskriver många fallbeskrivningar i sin bok av patienter som exempelvis har allvarliga hjärtsjukdomar som absolut inte skulle klarat att basta, men som klarar IR Bastu.

Hur du använder en IR Bastu rätt

De flesta kemikalier kommer ut de första minuterna av bastandet; så du behöver inte ”koka” dig själv i timmar för att nå resultat! Bästa resultat uppnås genom många korta sessioner (t.ex. en daglig bara tills man precis börjar att svettas, men du kanske vill börja med två sessioner i veckan och gradvis öka).

När huden har värmts upp ordentligt, duscha med en gång. Om du inte sköljer bort de frisläppta kemikalierna, kommer de helt enkelt att absorberas av huden igen. Efter 24 timmar har kemikalier från de djupare vävnaderna omfördelats till de ytliga lagren, och processen kan upprepas. På så sätt kommer kemikalier gradvis att dras ur från ännu djupare lager efter ett par veckors bastande. Det är mycket troligt att massage hjälper genom att fysiskt frigöra kemikalier som fastnat i fettet.

Om du bastar så att du svettas, kom ihåg att svett inte bara innehåller dåliga saker; Det innehåller också de goda mineralerna. Detta beror på att svett i själva verket är blod utan proteinet och det cellulära innehållet. Så det är viktigt att dricka en blandning av mineraler. Jag föreslår ett gram av MMMs i ett glas saft/vatten efter en bastusession.

IR Bastande skadar inte huden (det är solens ultravioletta ljus som gör det), så var inte rädd för att basta. Faktum är att den primitiva människan utvecklades under den afrikanska solen där de sprang omkring nakna med infraröda strålar mot huden som värmde upp den, så det är en helt naturlig process. Nu har jag sett flera patienter som har gjort fettbiopsier före och efter en bastu detox period. Hittills har alla avsevärt minskat sin kemiska belastningen. Det är tydligt att basta är en effektiv metod. Som ett övertygande exempel: en patient minskade sin kemiska belastning med 25% efter en daglig bastu i 3 veckor.

För att sammanfatta de viktigaste punkterna:

  • korta sessioner i IR Bastun
  • dusch efter varje session
  • rehydrera med en mineral blandning efter varje session

Läs texten i sin helhet: http://drmyhill.co.uk/wiki/Detoxing_-_Far_Infrared_Sauna_(FIRS)