MCS Sweden – för en giftfri vardag!

MCS, Multiple Chemical Sensitivity eller kemisk intolerans som det också kallas innebär att man blir sjuk av kemikalier som exempelvis parfymer. Det är dock inte lukten eller doften man reagerar på utan kemikalierna i parfymen. En del använder felaktigt uttrycket doftöverkänslighet. Ibland används även i Sverige uttrycket SHR, Sensorisk Hyperreaktivitet som är en deldiagnos av MCS. I MCS Sweden arbetar vi också med diagnosen SBS, Sick Building Syndrom då det inte är ovanligt att man skadas av ett sjukt hus för att senare även utveckla känslighet även mot andra kemiska ämnen. Är man en gång skadad innebär det att man reagerar på mycket låga doser av en kemikalie (parfymer, tobaksrök, avgaser, mm). Det betraktas som ett dolt handikapp då effekterna blir så omfattande att man ofta begränsas i sin tillgänglighet i vardagen. I föreningen MCS Sweden välkomnar vi alla som i någon grad besväras eller blir sjuka av kemikalier, vill hålla sig informerad om riskerna med kemikalier och mögel eller som bara vill stödja oss i vårt arbete för en giftfri vardag!