Diagnoskriterier och symptom

Diagnoskriterier för MCS

ICD R68.8

 • MCS är ett kroniskt tillstånd
 • Symptomen är reproducerbara
 • Symptom vid låga nivåer av exponering
 • Symptomen avtar / försvinner då exponeringen avlägsnas
 • Responser uppstår för flera kemiskt orelaterade ämnen
 • Symptomen rör flera organsystem

Vanliga Symptom vid MCS

Klåda eller brännande känsla i ögonen, Tinnitus ljud, Surrande ljud i öronen, Plötsligt bortfall av hörseln, Ljud- och ljuskänslighet, Synnedsättning, Slembildning i bihålorna, Nästäppa, Luktkänslighet, Brännande smärta på tunga, läppar och mun, Heshet och röstförändringar, Kliande och irriterad hals

Andnöd, Hosta, Bröstsmärtor, Tungt att andas

Hjärtklappning, Oregelbunden hjärtrytm, Snabb puls

Magsmärtor, Inflammation i magens slemhinnor, Matsmältningsbesvär, Förstoppning, Illamående, Kräkningar, Diarré

Abnorma menstruationssmärtor, Vaginal infektion, Smärta eller sveda vid urinering, Inkontinensbesvär eller behov av att gå på toaletten ofta och plötsligt, Svårt att kissa

Muskelvärk, Muskelsvaghet, Muskelspänningar, Smärta i leder, Hudirritation, Klåda

Värmevallningar, Frossa, Polydipsi (intag av stora mängder vätska), Håravfall

Förändring i storlek av lymfkörtlar

Överdriven svettning, Hudutslag, Brännande känsla på huden, Eksem, Hudrodnad, Fläckvis håravfall

Huvudvärk, Domningar, Kramper, Förlust av muskelfunktion, Yrsel, Svimningskänslor, Svaghet, Triggerpunkter, Darrningar, Skakningar

Extrem trötthet, Dåsighet, Känslosamhet och Irritabilitet, Hyperaktivitet, Sömnsvårighet, Kognitiv nedsättning, Förvirring, Koncentrationssvårigheter, Inlärningssvårigheter, Depression, Ångest eller Oro, Anhedoni (Oförmåga att känna lust och tillfredsställelse), Humörsvängningar, Gråtattacker

Symptomen kan uppstå direkt eller efter ett antal timmar och kan vara bestående i flera dagar efter exponering.

Ämnen som kan orsaka symptom

 • Kemikalierna i parfymer
 • Parfymerade produkter såsom tvättmedel, sköljmedel, deodorant, rakprodukter, hårstylingprodukter, lotion, make up, mm
 • Rengöringsmedel
 • Eteriska oljor
 • Luftfräschare
 • Tobaksrök
 • Vedeldning
 • Grillrök
 • Stearinljus
 • Fyrverkerier
 • Brandrök
 • Bilavgaser
 • Emissioner från byggnadsmaterial
 • Målarfärger
 • Tjära
 • Oljebehandlat trä
 • Lösningsmedel
 • Klor
 • Fluor
 • Antimögelmedel
 • Trycksvärta
 • Nymålade ytor
 • Blommor
 • Växter
 • Mögel
 • Nya elektroniska apparater med flamskyddsmedel och andra kemikalier i
 • Kopieringsapparater och skrivare
 • Kall luft
 • Plast och gummi
 • Emballage
 • Matos
 • Kemikalier i mat
 • Vitlök, kryddor, citrus
 • Nya möbler med flamskyddsmedel, mjukgörare och andra kemikalier
 • Formaldehyd
 • Terpener
 • Bilar med flamskyddsmedel och PVC material invändigt och t ex underredsbehandlingar utvändigt
 • Bekämpningsmedel
 • Läkemedel
 • mm

Frågeformulär

Det här frågeformuläret har tagits fram av Dr. Claudia Miller, Professor vid University of Texas School of Medicine i San Antonio. Syftet är att underlätta identifiering av hälsorelaterade besvär samt för att förstå de reaktioner man får i samband med exponering. Detta kan hjälpa din läkare att ställa diagnos.

QEESI