Forskning, Länkar och Annan media

Forskning

Professor Steven Nordin om Kemisk Intolerans/MCS: www.youtube.com/watch?v=oBd4paZmaSM

Professor Berndt Stenberg om byggnadsrelaterad ohälsa: www.youtube.com/watch?v=e7ApZJHTRZQ

http://www.kominmiljo.eu/start

Klargörande kring kemisk intolerans: Klargörande kring kemisk intolerans

Länkar

Nätverk för kemikalieskadade – http://ciin.org

Forbund for Kjemisk miljøintoleranse (FKMI) www.intoleranse.no

MCS Föreningen i Danmark – www.mcsforeningen.dk

Finland – www.hajusteyliherkkyys.com

Informationssida om MCS – http://mcsfokus.dk

MCS Amerika – www.mcs-america.org

MCS UK – www.mcs-aware.org

Tyskland – www.csn-deutschland.de

Frankrike – www.sosmcs.org

Schweiz – www.mcs-sos.ch

Spanien – www.asquifyde.es

Italien – www.infoamica.it

www.mcs-international.org

Diskussionsgrupp på facebook: www.facebook.com/groups/mcsnordic/ 

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är att finansiera miljörelaterad cancer- och allergiforskning samt ge stöd till enskilda, som drabbats av cancer och / eller allergi. – http://www.cancerochallergifonden.se/

Kunskapsbank om inneklimat – http://www.inneklima.com/

Kemikalieinspektionen – www.kemi.se

Naturskyddsforeningen – www.naturskyddsforeningen.se

Klimattips – www.klimattips.com

Kemikaliedetektiven – www.kemikaliedetektiven.se

Nätverket för frisk och ren luft i vår boendemiljö – http://www.friskluftnu.se/

Tandvårdsskadeförbundet – http://www.tf.nu/

En guide till nya bilar från The Ecology Center – En guide till nya bilar

Information om mögel och inomhusmiljö – http://lfs-web.se/

Regiongemensamma Riktlinjer om Dofter och Tobaksrök VG Region – Riktlinjer VGR

Debattartikel i Aftonbladet – Sjuka Skolor = Sjuka Barn

Bli en grön konsument – på riktigt! – http://ekohyllan.blogspot.se/

Sök information om kemikalier – http://toxnet.nlm.nih.gov/

Sök information om kemikalier – http://scorecard.goodguide.com/chemical-profiles/

The Rapid Alert System for Non-Food Products (RAPEX)http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Environmental Working Group arbetar för att skydda barnen från giftiga kemikalier i mat, vatten, luft och produkter vi använder i vår vardag – http://www.ewg.org/

Leta i EWG´s databas och hitta information om kemikalier – http://www.ewg.org/skindeep/search.php?query=Search+more+than+74%2C000+products

Magnus Engwall, Professor i Ekotoxikologi om Hälsoeffekter, Coctaileffekten och riskbedömning – http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/miljoovervakning/halsa-urban/Kemikalieseminarium/Effekter_riskbedomning_Magnus_Engwall.pdf

En nätguide till grönare bygg, inredning och trädgård – http://www.ekobyggportalen.se/

REACH, EU´s Kemikalieförordning – http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Faktablad/FbReachEUsKemforordnAug10.pdf

En sida om bland annat inomhusmiljö av Börje Wigström – http://www.wigstrom.net/

100% Kemikaliefri hemstädning i Stockholmsområdet – http://customclean.se/

Tipsa Kemikalieinspektionen om gifter i varor och produkter: http://webapps.kemi.se/WebHelpdesk/

Annan media

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Late lessons from early warnings II – Summary

Claudia Miller om TILT – TILT

E-Bok av Kjell Aas om det ”dolda handikappet” – Miljohemming

Forskare larmar i Norge. Parfymer kan skada ditt barn! – Parfymen din kan skade barnet ditt

Underkastelsen – en film av Stefan Jarl om ”kemisamhället” och om de kemikalier vi alla är utsatta för i vår dagliga miljö – http://www.underkastelsen.se/

Artikel med Doktor Aage Hegge Hansen om parfymer i klassrum –  Aage Hegge Hansen

WHO´s riktlinjer om mögel inomhusmiljö, läs om bland annat samband mellan mögel och sjukdom – WHO Dampness and moulds 2009

Begäran om information om särskilt farligt ämne i en vara – Begäran om info om farligt ämne

Manscape Report, en guide till mäns hygienprodukter, vad de innhåller och risker – Manscape Report

Böcker

Impotensmadrassen av Monica Kauppi, Om det hemliga innehållet i produkter och inredning. Om överkänslighet mot miljögifter.

Badskumt av Katarina Johansson, Om gifterna som gör dig ren, fräsch och snygg.

Mörkläggningen – elektronikens rättslösa offer av Gunni Nordström. Läs recension: http://folket.se/asikter/debatt/1.176734