Att Leva med MCS

Variationerna i symptom och grad av sjukdom för de drabbade är stora. Gemensamt för de flesta verkar vara att livskvalitén blir kraftigt nedsatt. Många drabbas plötsligt och hemlöshet, skilsmässa, ekonomiska problem som följd av sänkt inkomst eller ingen alls i kombination med ökade kostnader, brist eller avsaknad av stöd från myndigheter som Kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling, sociala relationer som försvinner, förlorat arbete, bristande förståelse hos omgivningen och depression är vanliga inslag. Hos en del växer problemen långsamt fram utan att man förstår vad man blir sjuk av. Många gånger ställer behandlande läkare fel diagnoser längs vägen och man blir fel medicinerad.

Läs http://mcs-sweden.se/diagnoskriterier-och-symptom/ för information om symptom och utlösande faktorer.

Varför man drabbas är inte helt klarlagt vetenskapligt men tydligt är att har man en gång överexponerats för en eller flera kemikalier eller mögel verkar man ha en tendens att utveckla överkänslighet mot fler typer av kemikalier. I andra fall verkar en låg dos under lång tid ha samma effekt. Att det dessutom ser ut att finnas en anhopning i vissa familjer kan ju i så fall lätt förklaras av att man antingen ”ärver” sin mors lagrade kemikalier eller vistas i samma typ av miljö. Självklart har olika människor olika anlag och benägenhet att mer eller mindre ”lättare” bli skadad.

Att vara kemikalieskadad är ett dolt handikapp och ställer stora krav på omgivningen. Att klasskamrater, arbetskamrater, familj och vänner använder parfymfria produkter är en nödvändighet för att man skall få må bra. Att vara beroende av andra människor på så vis att även omgivningen måste förändra sina liv för att kunna umgås med en tär ofta på familje- och vänrelationer. Många upplever trakasserier som följd av att man informerat om sitt handikapp. I en del fall har det till och med förekommit att människor i omgivningen har sprayat parfym i trappuppgången, tvättstugan eller på arbetsplatsen.

För många innebär det att man inte kan besöka allmänna inrättningar eller sociala tillställningar, gå på bio, konsert, restaurang, café eller ens sitta på en buss eller tåg på grund av att andra människor bär parfymer eller parfymerade produkter med kemikalier i som gör att man blir sjuk. Ofta är askkoppar placerade i entréer vilket gör att det är svårt att gå in genom en entré eftersom det står rökare i vägen. Tillgängligheten i samhället blir ytterst begränsad.

Kan man bli frisk?

Klart är att man kan påverka sin situation. Man kan bli bättre. Men det kräver att man dels tar sig ur den miljö som gör att man blir sjuk, dels att man lever ett kemikaliefritt liv. Avgörande för utvecklingen är att man gör sitt hem till en fristad. En plats där man alltid får lov att må bra!