Skola och Förskola

Den här sidan är till för skolor, förskolor, kommuner och berörd personal

Skola

MCS är ett dolt handikapp. Det syns inte alltid hur man mår eller om man reagerar eller får symptom. Eleven kanske inte alltid kan avgöra att han eller hon reagerar på något förrän senare. Dessutom kan de första symptomen vara ”hjärndimma” och svårt att tänka, vilket gör det ännu svårare att formulera hur man mår. Eleven har ofta en önskan om att vara som alla andra och kanske inte berättar om sina eventuella symptom av den anledningen. Många biter ihop under skoldagen. En elev med MCS mår bra av en stöttande miljö utan ifrågasättande. Tänk också på att en elev med MCS mår bra och fungerar som vilken elev som helst – i en frisk miljö!

Vad är MCS?

Folder: MCS Folder sid 1 och MCS Folder sid 2

MCS Folder sid 1

MCS Folder sid 2

Vad är parfym?

Parfymerade produkter i skolanLäs vår information om vad parfymer är och varför så många får symptom: Parfymerade produkter i skolan

Hur informerar man om parfymer, parfympolicy och MCS i skolan?

Om InformationAtt få en fungerande skolgång för en elev med MCS handlar bara om en sak: information. Hur man informerar är alltså helt avgörande för hur framgångsrik man är i att skapa en bra miljö där alla kan delta. Går inte informationen fram på ett bra sätt riskerar eleven att uteslutas ur skolan. Läs våra tips och råd här: Om Information

Det är viktigt att formulera en parfympolicy som är tydlig för alla!

ParfympolicyHar man en tydlig policy är det lättare att förstå och ta in informationen. Det blir också enklare att hänvisa till en policy i arbetet med att skapa en parfymfri skola. Här är ett exempel på hur man kan formulera en parfympolicy: Parfympolicy.

 

Hur informerar man skolans elever och föräldrar om parfympolicyn?

Brev att sända föräldrar för att informera om att skolan har en parfympolicy: Parfympolicy

Påminnelse om parfympolicy: Brev Klassrummet är till för alla

Lägg gärna in den här texten i den allmänna information om skolavslutningar: Påminnelse inför skolavslutning

Skyltar och Affischer att sätta på vägg, entré och i anslutning till klassrum:

Parfymfri zonParfymfri zon att sätta i entréer.

 

 

 

Här går barn som..

Här går barn som.. att sätta i anslutning till klassrum eller avdelningar där det går barn med MCS.

 

 

Tack för att du visar hänsyn

Tack för att du visar hänsyn att sätta i anslutning till klassrum där det går barn med MCS.

 

 

 

Gå alltid igenom med elev och förälder hur symptombilden ser ut

Be föräldrar och elev fylla i: Checklista

Om incidenter ändå inträffar, säkerställ att det inte händer igen

Rapport

Schemabrytande aktiviteter behöver förberedas och planeras i god tid

Schemabrytande aktiviteter Schemabrytande aktiviteter

 

 

 

MCS i skolan – en presentation

Powerpoint: MCS i Skolan

Pdf: MCS i Skolan

FAKTA

Ca 8% av 16- åringarna rapporterar besvär av parfym i skolan. (Regionala miljöhälsorapporten 2013)

Parfymer innehåller hormonstörande ämnen som kan ge ADHD-liknande symptom: Analys av parfymer.

Tidiga tecken

 

 

 

 

 

Tillbaka till skolan Information om tecken på bristande skolmiljö

Noah, 12 år, berättar hur han påverkas av andra människors val av hygienprodukter: Sjuk av parfymer

Lista med exempel på parfymfria produkter: Parfymfria produkter