MCS Kliniken på Internet

Välkommen till MCS Kliniken på internet!

Klicka här för att komma till inloggningssidan: www.doconnet.com/mcs

På MCS Kliniken på Internet möter du Dr Bernt Danielsson. Dr Bernt är i grunden Barnläkarspecialist men praktiserar idag allmänmedicin. Bernt har cirka 40 års sammanhängande erfarenhet av kliniskt arbete med allergifrågor som fokus och miljöallergier som intresse. Han har erfarenheter från Mölndals Sjukhus, Drottning Silvias BUS och Mölnlyckes Vårdcentral inom allmän pediatrik, neuropsykiatri och akutsjukvård. Han har även deltagit i utredningar av all personal på Moderna Muséet och Arkitekturmuséet som drabbades av mögel- och fuktskador samt har studerat barn och personal på förskolor och miljöns påverkan på dem.

Vården är inte tillgänglig för alla!

Att söka vård är för många förknippat med stora svårigheter. Reagerar man på kemikalier från parfymer kan bara resan till vårdcentralen bli en omöjlighet. Att sedan sitta i ett väntrum med andra människor som använder parfymerade produkter och dessutom bli sjuk av emissionerna från byggnadsmaterial eller möta vårdpersonal som luktar parfym gör att vårdbesöket ofta resulterar i att man faktiskt blir sjukare. En vanlig reaktion innebär dessutom ofta ”hjärndimma” vilket gör det svårt att kommunicera korrekt information till vårdpersonalen.

Vi erbjuder alla medlemmar tillgång till MCS Kliniken på Internet. Här kan du söka för i stort sett allt du hade gått till en vanlig vårdcentral för. Fördelarna med att i lugn och ro skriva in sig i systemet är många. Framför allt får din läkare en bättre helhetsbild och är dessutom påläst redan innan han kontaktar dig. Som medlem skall du ha fått en guide som berättar hur du skriver in dig.

Du kan titta på instruktionsfilmerna om du vill lära dig mer om hur det kan gå till!

http://www.doconnet.se/?page_id=27    https://internetsjukhuset.doconnet.se/info/index.php?content=help

När du skriver in dig första gången kan du gärna använda anamnesen som stöd: Anamnes

Det kan bli aktuellt att göra en Symptomregistrering. Den hittar du här: Symtomregistrering